IndledningSkriv til Baronen BaggrundenEr De en del af beretningen?Baronens udgivelserAfgiv ordreSmugkigOverklassen


Bestilling af Baronens udgivelser
Herunder kan De nemt og trygt bestille Deres materaler.
Ønsker De ikke at benytte nærværende bestillingformular, kan De vælge
at sende en epostmeddelse til Baron Flevoland med Deres bestilling.

Send Deres bestilling til BaronFlevoland@Overklassedating.dk

Ønsker De af benytte den officielle bestillingblanket
gå da trygt videre herunder:


BESTILLINGFORMULAR TIL DERES BEHAGELIGHED


DIALOG MED BARONEN
Baron Flevoland Straalenkind von Stitz's elektroniske brevvekslinger
med unge og giftelystne kvinder

Trykt på 170 gram Amber Graphic skønpapir. Format 22,0x29,7 cm
Baronens udgivelserne er nummererede - 00001-00300

SE ET FYLDIGERE INDTRYK AF DERES INDKØB

Jeg ønsker med fornøjelse oversendt:    stk. eksemplarer a 50 kr.


MONOLOG FRA BARONEN
En Barons tilblivelse. Fra undfangelse til Baron in spe

Trykt på 170 gram Amber Graphic skønpapir. Format 22,0x29,7 cm
Baronens udgivelserne er nummererede - 00001-00300

SE ET FYLDIGERE INDTRYK AF DERES INDKØB


Jeg ønsker med fornøjelse oversendt:   stk. eksemplarer a 50 kr.LAKSIGNET MED VÅBENSKJOLD

De kan vælge at få Deres indkøb personligt signeret af Baronen
samt få Baronens laksegl tilføjet Deres indkøb for 40 kr. per udgivelse.

Jeg ønsker vederlagsfri signering.

Af mine indkøb ønsker jeg laksegl tilføjet på følgende Baronens udgivelser:

Dialog med Baronen:  stk. a 40 kr

Monolog fra Baronen:  stk. a 40 kr


SUBTOTAL AT ERLÆGGE:
Jeg bestiller hermed af fornøjelse, samlet for:   kr.


NAVN OG ADRESSE

For at kunne tilskikke Dem Deres materialer direkte i Deres varetægt
skal de udfylde nedenstående korrekt.
Oplysningerne vil udelukkende blive brugt til adresseringen og er fortrolige.
Deres data vil således ikke blive anvendt under nogen anden form
end til forsendelsen af Deres materialer.

Navn:
Adresse:
Postnr./By:
Telefon:
Epost-adresse:DERES ADELIGE TITEL OG NAVN
(VALGFRIT)


Hvis De ønsker at føre Dem frem på Overklassedating, er det vigtigt
at De er i besiddelse af en titel og et navn, der udtrykker Deres person.
De kan frit vælge, men dog ses helst titler som Baron, Greve, Kammerherre,
Komtesse, Grevskabet ... mv., samt titler i samme genre.

Ønsker De ikke en titel og navn, men blot at bestille materialer,
gå da trygt til bunden af denne side.

Jeg/vi anmoder hermed om følgende titel og navn:


Titel:    Navn: 


SLUTTELIGT

Til Deres bestilling lægges et symbolsk forsendelsesgebyr på ca. 20 kr.
hvis De ønsker at få tilsendt Deres materialer.


Jeg henter selv materialerne på Baronens kontor.


Når De har sikret Dem, at De har udfyldt ovenstående korrekt,
kan De afsende Deres ordre.

Tak for Deres behagelige ordre

Deres, til vitterlighed og af fuldkommen sandhed i særdeleshed, hengivne
Baron Flevoland Straalenkind von Stitz
IndledningSkriv til Baronen BaggrundenEr De en del af beretningen?Baronens udgivelserAfgiv ordreSmugkigOverklassen